Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii

FDD Moldova continuă în perioada post-Compact finanțarea în rate a echipamentului de irigare și a altor echipamente și utilaje agricole în cadrul Programului de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată. Lansat în martie 2015 de către Fondul Provocările Mileniului Moldova , Programul permite producătorilor agricoli, care au dificultăți la contractarea împrumuturilor din cauza lipsei gajului sau istoriei de creditare, să procure în rate echipamentul necesar transportării apei de la hidrant la plantă. Pe lângă echipament de irigare, producătorii agricoli pot achiziționa în rate și alte echipamente și utilaje agricole, care vor spori producția agricolă de valoare înaltă pe terenurile irigate. Programul este adresat tuturor producătorilor agricoli cu acces la irigare, inclusiv celor din ariile sistemelor centralizate de irigare reabilitate în cadrul Programului Compact.

Acest Program este implementat prin intermediul Unității de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (2KR), care, în 2015, a beneficiat de o finanțare din partea Fondului Provocările Mileniului Moldova de 4.6 milioane dolari SUA,.

Condiții de eligibilitate pentru echipamente și utilaje agricole: 

a) Echipament nou pentru irigare sau componente ale acestuia, obligatoriu împreună cu proiectarea sistemului și instalarea lui, precum:

 • Maşini de irigare cu tambur, cu aspersoare sau console;
 • Sisteme de irigare cu aspersoare de presiune mică;
 • Maşini de irigare liniare, circulare (pivot);
 • Sisteme de irigare prin picurare (cu liniile de picurare cu durata de exploatare de minim 3 ani);
 • Staţii de pompare;
 • Set de ţevi cu accesorii pentru transportarea locală a apei pentru irigarea culturilor aferente agriculturi performante;
 • Echipament de aplicare a fertilizanților și/sau produselor fitosanitare prin irigare (fertigare, chimigare);
 • Componente pentru bazinele de acumulare a apei;
 • Rezervoare de metal sau plastic pentru acumularea și păstrarea apei pentru irigare.

b) Echipamente și utilaje agricole noi, cu condiția că solicitantul deține deja sistem de irigare și aceste este operațional sau procură, concomitent, un asemenea sistem de irigare prin acest Program:

 • Maşini agricole pentru creşterea și recoltarea fructelor și legumelor precum frezele pentru prelucrarea solului, maşini de bilonat, semănători de precizie (pneumatice și mecanice), maşini pentru întinderea și strângerea foliei de mulci şi liniilor de picurare, maşini pentru plantarea răsadului, maşini de instalat mini-tunele, stropitori, freze, tocătoare de masă vegetală, cositoare, maşini de taiere pe contur, secătoare, maşini de legat snopi;
 • Sisteme de protecție antigrindină, platforme pentru recoltarea fructelor, mașini de recoltare pentru fructe, legume, nuci, pomușoare și răsad din pepiniere;
 • Sere şi tunele (cu excepția terenului de sub ele), echipament pentru utilarea serelor şi tunelelor;
 • Stații meteo de teren.

Beneficiarii Programului 

Toți producătorii agricolii, persoane juridice înregistrate conform legislaţiei naționale, cu forma de proprietate exclusiv privată, precum gospodăriile ţărăneşti, întreprinderile individuale, alte societăți comerciale, asociaţii de fermieri, cooperative de întreprinzători, cooperati agricole și alte societăți, ce nu sunt clasificate drept întreprinderi mari de către legislație.

Aria de eligibilitate a Programului 

Întreg teritoriul Republicii Moldova

Principii de finanțare: 

 • Deservit în baza principiului ,,primul venit – primul servit”;
 • Beneficiar și echipament/utilaj eligibil;
 • Cerințele legislației de mediu îndeplinite;
 • Finanțarea pentru un singur Beneficiar sau grup de Beneficiari afiliați nu poate depăși echivalentul în MDL al sumei de 100 mii dolari SUA, recalculat conform cursului oficial al BNM la data aprobării finanțării de către FDD Moldova;
 • Beneficiarul plătește în avans 25% din valoarea echipamentului;
 • 2KR, cu mijloacele bănești din Fondul de Refinanțare a Vînzărilor în Rate, procură echipamentul solicitat și-l livrează Beneficiarului;
 • Beneficiarul răscumpără valoarea utilajului plătind restul de 75% în 3 tranșe anuale;
 • Beneficiarul nu are nevoie de gaj;
 • Echipamentul procurat va trece în proprietatea Beneficiarului doar după răscumpărarea integrală a echipamentului/utilajului;
 • Beneficiarul facilitează monitorizarea echipamentului/utilajului, procurat în cadrul Programului, de către reprezentanții FDD Moldova, 2KR sau persoanele desemnate de acestea.

 Rata dobînzii 

Vînzarea în rate nu poartă dobîndă.

Termen 

Termenul Contractului de Vînzare în Rate este de 3 ani.

Avantaje

 • Nu este nevoie de gaj, nu este nevoie de istorie de creditare;
 • Avans de doar 25% din costul echipamentului;
 • Termen de plată de 3 ani pentru valoarea restantă;
 • Procurarea utilajului este scutită de TVA și taxele vamale;
 • Suport și consultanță în cadrul investiţiilor.

Pașii pe care trebuie să-i urmeze solicitantul pentru a beneficia de Program:

În cazul în care are acces la apă pentru irigare și decide să investească în irigare pentru a spori producția agricolă de valoare înaltă:

 • Se consultă cu specialiștii 2KR;
 • Descarcă modelul de Cerere de Încheiere a unui Contract de Vînzare în Rate, și o completează,
 • Anexeză la cerere documentele solicitate de a fi depuse;
 • Depune cererea la unitatea 2KR pe adresa: mun.Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, tel: +373 22 278463, fax: +373 22 549881, www.adma.gov.md ;
 • Are obligator, originalele documentelor solicitate în cerere, precum și ștampila;
 • Împreună cu specialiștii 2KR decide specificațiile echipamentului și alege furnizorii potențiali;
 • 2KR, în bază de concurs, obține o ofertă comercială cu raport optim calitate preț;
 • Dacă oferta este acceptată, încheie cu 2KR un proces verbal de intenții;
 •  În 5 zile bancare achită 25% din costul echipamentului;
 • 2KR procură echipamentul, efectuînd procedurile legale de vămuire, înregistrare și asigurare înainte de livrare;
 • Semnează Contractul de Vînzare în Rate cu 2KR;
 • Primește echipamentul și instruiește operatorii lui;
 • Peste un an achită prima rată, peste 2 ani - a doua rată, iar peste 3 ani - ultima rată;
 • După achitarea ultimei rate, primește, de la 2KR, echipamentul în proprietate;
 • Între timp, beneficiază de echipament, sporește volumul și calitatea producției agricole de valoare înaltă;

 

Citește

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – o verigă importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi performante în Republica Moldova 28 februarie 2023, Chișinău -  Peste 70 de producători agricoli, membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) create atât în perioada Compact, cât ... Proiectul „Tranziția la Agricultura Performantă” după VI ani de la implementare: Rezultate și lecții învățate Miercuri, 1 februarie 2023, la Chișinău a avut loc evenimentul public de prezentare a rezultatelor evaluării finale a proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” din cadrul pro... FDD Moldova: Primul seminar practic desfășurat pentru AUAI în 2023 Astăzi, 19 ianuarie 2023, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a organizat și desfășurat primul seminar de instruire din acest an, în format on-line, cu Asociațiile Utilizat...