Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – o verigă importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi performante în Republica Moldova

28 februarie 2023, Chișinău -  Peste 70 de producători agricoli, membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) create atât în perioada Compact, cât și post-Compact, s-au întrunit în cadrul celei de a IX-a ediții a conferinței anuale a AUAI desfășurată cu genericul - Consolidarea sectorului de irigare în contextul schimbărilor climatice și a crizei energetice. Evenimentul a fost organizat de Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) și Proiectul USAID, Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova (PCRR).

În cadrul evenimentului, agricultorii împreună cu reprezentanții autorităților publice și partenerii proiectelor de asistență prezenți la conferință, au pus în discuție subiecte de actualitate și de perspectivă în dezvoltarea sectorului participativ de irigare. Printre acestea, o atenție deosebită s-a acordat utilizării eficiente a resurselor de apă și a infrastructurii centralizate de irigare, oportunitățile și mecanismele de susținere a proiectelor de modernizare a infrastructurii centralizate de irigare, precum și perspectivele de creștere a legumelor și fructelor în contextul situației regionale.

Prezent la Conferință, Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a vorbit despre importanța irigării și asigurarea accesului la sursele de apă pentru dezvoltarea și creșterea culturilor cu valoare adăugată. „Susținerea sectorului de irigare este una din prioritățile principale ale politicilor promovate de minister. Reformele implementate vizează atât îmbunătățirea cadrul normativ legislativ, cât și consolidarea capacităților instituționale în domeniu. Un accent sporit va fi pus pe identificarea resurselor pentru reabilitarea unei bune părți din sistemele de irigare, dar ne dăm seama că nu vom ajunge la 300 de mii de hectare cât ne-am dori noi, dar țintit vrem să fim cooperanți cu AUAI și să investim acolo unde este absolută necesitate”, a mai adăugat Vasile Șarban.

Valentina Badrajan, Directoarea executivă a FDD Moldova a notat că, rezultatele reformei sectorului de irigare au fost apreciate pozitiv de Donator în raportul final de evaluare a proiectului „Tranziția la Agricultură Performantă” din cadrul Programului Compact, prezentat la Chișinău la începutul lunii februarie. Totodată, a precizat că există și unele rezerve care oferă spațiu pentru dezvoltare în viitor. „În prezent, sectorul asociativ de irigare întrunește 35 de AUAI, 27 dintre care au preluat deja gestiunea a 30 Sisteme Centralizate de Irigare (SCI) reabilitate și nereabilitate. Modificările operate recent în legislație, sperăm să contribuie la creșterea numărului asociațiilor atât pe sisteme proprietatea statului, cât și private. De rând cu aceasta, urmează să fie depășite unele carențe în legislația în vigoare, care au încetinit dinamica procesului de transfer al managementului SCI. La moment, 12 AUAI rămân în proces de transfer al managementului. Spre regret, starea tehnică a infrastructurii centralizate de irigare diferă de la caz la caz, motiv pentru care doar 18 AUAI au fost capabile în anul 2022 să-și desfășoare activitatea de sine stătător și să satisfacă cerințele de irigare ale agricultorilor-membri ai asociațiilor. Totodată, pentru o dezvoltare sigură în continuare, sectorul de irigare are nevoie de predictibilitate, precum și consolidarea sprijinului oferit din partea statului și al partenerilor de dezvoltare”, a subliniat Valentina Badrajan.

Benjamin Toric, director PCRR Moldova, a menționat că, schimbarea climei este o realitate care nu poate fi ignorată, iar din acest motiv, rolul irigației este crucial în asigurarea durabilității și productivității în agricultură. „Cu părere de rău, pe lângă schimbările climatice, Republica Moldova îndură și o criză energetică, iar sectorul irigației este foarte dependent de costurile energiei electrice. Prin urmare, trebuie să identificăm modalități de a gestiona sistemele de irigație în mod mai eficient, să reducem costurile și să promovăm practici durabile de folosire a energiei, cum ar fi: utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru irigație, inclusiv solară ori eoliană, îmbunătățirea eficienței sistemelor de irigare prin utilizarea tehnologiilor de irigare inteligentă și promovarea practicilor de conservare a solului și reducere a pierderilor de apă”, a declarat Benjamin Toric.  

În finalul evenimentului, membrii Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații au formulat și semnat o rezoluție, adresată Ministrului Agriculturi și Industriei Alimentare, care conține șase priorități pentru domeniul de activitate, inclusiv:

-       Ridicarea la rangul priorităților politicilor de stat în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale a subiectului asigurării accesului agricultorilor la apă pentru irigații, precum și elaborarea unui program de dezvoltare a sectorului de irigare realist și complex, acoperit cu mijloace financiare și resurse necesare implementării acestuia, care să ofere agricultorilor predictibilitatea de care au nevoie în dezvoltarea afacerilor agricole proprii și gestiunea sistemelor de irigare;

-       Inițierea procesului de ajustare a cadrului legal existent în domeniul transferului de management al sistemelor centralizate de irigare prin eliminarea carențelor, ce țin de dublarea competențelor autorităților publice în problema administrării componentelor infrastructurii centralizate de irigare - proprietatea statului;

-       Elaborarea instrumentelor și mecanismelor legale, directe sau indirecte, care să contribuie la eficientizarea utilizării de către agricultori a terenurilor agricole dotate cu infrastructură de irigare;

-       Soluționarea problemei accesului asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații la finanțare prin organizarea și facilitarea unor ședințe cu reprezentanții instituțiilor finanțatoare, în cadrul cărora să fie reiterat statutul și rolul asociațiilor în gestionarea judicioasă a sistemelor de irigare, precum și subiectul eligibilității acestora pentru programele de finanțate atât de instituții publice, precum Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenorialului, Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii, dar și de alți parteneri de dezvoltare;

-       Clarificarea statutului de eligibilitate al asociațiilor în contextul noii legi cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, recent aprobată de Guvern și includerea expresă în textul actelor normative ulterioare a unor prevederi care să permită asociațiilor să acceseze măsurile relevante de suport din Fondul național de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

-       Elaborarea și susținerea programelor de stat pentru pregătirea și perfecționarea personalului tehnic calificat pentru operarea cu infrastructuri de irigare.

 

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.