Acces la Finanțe

Accesul la finanțe (credite, împrumuturi, leasing) este una dintre cele mai importante și recunoscute constrîngeri în dezvoltarea afacerilor, atît de imperativă creșterii economice durabile a oricărui stat și, implicit, a Republicii Moldova. Această constrîngere limitează semnificativ investițiile private în agricultură, dar și în alte sectoare economice. În consecință, activitatea întreprinderilor mici și medii, fie la lansare sau în plin proces de dezvoltare este îngreunată. Această problemă a fost abordată, parțial, prin Activitatea Acces la Finanțare în Agricultură implementată în cadrul Programului Compact.

Caracterul complex al acestei constrîngeri impune consolidarea și continuarea eforturilor tuturor părților interesate pentru efectuarea unui salt calitativ către facilitarea accesului la sursele de finanțare. Bazîndu-se pe experiența acumulată și lecțiile învățate în perioada implementării Programului Compact, FDD Moldova și-a propus, în limitele resurselor disponibile, să participe activ în acest proces și să susțină durabilitatea investițiilor publice și private în agricultura performantă în perioada post-Compact, cît și să contribuie, în continuare, la creșterea economică durabilă a țării.

Implementarea Activității Acces la Finanțe (AAF) are ca scop să contribuie la consolidarea și catalizarea eforturilor de facilitare a accesului la finanțe al afacerilor micro, mici și medii din sectorul agriculturii, precum și din alte sectoare ale economiei naționale.

Principalale sarcini în cadrul AAF sunt centrate pe:

  • examinarea şi coordonarea posibilităţilor de conjugare a eforturilor partenerilor de dezvoltare în vederea facilitării şi eficientizării accesului la finanţe în agricultura performantă din Republica Moldova;
  • participarea la elaborarea unui plan de acţiuni de reformare a politicii în domeniul accesului la finanţare în agricultura performantă şi atragerea suportului Guvernului şi al donatorilor;
  • consolidarea activităţilor de continuare a reformării strategice a legislaţiei pentru a facilita accesul la finanţare în agricultura performantă;
  • elaborarea unui sistem de ,,ghişeu unic” pentru facilitarea depunerii cererilor de finanțare (credite, împrumuturi, leasing) de către solicitanți;
  • continuarea implementării Programului de Vînzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată (echipament agricol) prin intermediul Unității pentru Implementarea și Administrarea Proiectului Creșterii Producției Alimentare (2KR);
  • colectarea creditelor în infrastructura post-recoltare, acordate în cadrul Programului Compact, cu suportul Directoratului Liniei de Credit.

Astfel, în cadrul AAF este prevăzut ca FDD Moldova să contribuie la crearea comunității donatorilor în domeniului accesului la finanțe. În rezultatul comunicării, cooperării și schimbului de experiență în cadrul comunității, precum și cu societatea civilă și autoritățile de stat, se intenționează elaborarea unui Plan de Acțiuni privind Facilitarea Accesului la Finanțe. Planul în cauză va menționa reformele necesare facilitării semnificative a accesului la finanțe al business-ului, precum și actorii ce ar putea  fi implicați în implementarea acestuia.

Prin prisma rolului de catalizator al reformelor în accesul la finanțe, FDD Moldova și-a propus să întreprindă pași concreți în acest sens, reieșind din limitele de timp și buget alocat. În speță, în cooperare cu Centrul e-Guvernare, se intenționează elaborarea și lansarea unui sistem gen ,,ghișeu unic”, rolul căruia este de a facilita depunerea cererilor de finanțare de către solicitanți la bănci, companii de microfinanțare și/sau leasing. Rezultatul scontat este reducerea semnificativă a timpului, banilor și eforturilor umane și logistice ale solicitanților de finanțare necesare colectării tuturor documentelor pentru a fi anexate la cererea de finanțare.

Totodată, continuarea implementării Programului de Vînzări în Rate 2KR vizează utilizarea mijloacelor bănești, acordate din resursele Compact pentru Fondul de Refinanțare a Vînzărilor în Rate în scopul procurării și punerii la dispoziția fermierilor mici și mijlocii a echipamentelor pentru irigare și a utilajelor agricole pentru dezvoltarea agriculturii performante.

Citește

Vis realizat de creștere a legumelor în sere moderne datorită mijloacelor financiare ale Programului Compact În apropiere de Chișinău, soții Mihail și Ludmila Croitoru împreună cu cei trei copii și familiile lor au pus pe roate o afacere de succes în agricultură, cultivând legu... Încurajați de siguranța accesului la apă pentru irigare de la SCI „Puhăceni”, agricultorii își extind afacerile În satul Puhăceni, Anenii Noi, familia lui Eugeniu Petrov - tatăl împreună cu cei trei feciori muncesc cot la cot pentru a-și dezvolta afacerea în agricultură. Familia gestionea... Istoria tânărului care a mobilizat agricultorii din Varnița să preia în gestiune infrastructura de irigare Dorin Jardețki este un tânăr de 29 de ani din localitatea Varnița, raionul Anenii Noi pentru care agricultura nu este doar o afacere, ci un stil de viață. După cum afirmă dumnealui, a fos...