Energia regenerabilă - subiectul unui nou atelier de lucru dedicat AUAI-urilor

Joi, 29 septembrie curent, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova), în parteneriat cu Proiectul USAID Agricultura Performanta în Moldova (APM), au organizat un nou atelier de lucru cu genericul „Energie din surse regenerabile pentru o dezvoltare durabilă în agricultură. Perspective noi pentru sectorul de irigare”. Instruirea a fost dedicată asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) care pompează apa pentru irigare din râul Prut. Un eveniment similar a fost organizat în luna august pentru majoritatea AUAI-urilor amplasate în proximitatea râului Nistru.


Evenimentul de ieri a coincis cu Săptămâna Europeană a Energiei Durabile - cel mai mare forum European, care abordează soluțiile de viitor din domeniul energiei verzi și a eficienței energetice. Instruirea a avut ca scop familiarizarea agricultorilor cu rolul și impactul surselor de energie regenerabilă în sectorul agricol, precum și programele existente de suport în acest sens. La eveniment au participat circa 30 de reprezentanți ai conducerii și membri ai AUAI Compact şi post-Compact.

În cuvântul de deschidere, directoarea executivă a FDD Moldova, dna Valentina Badrajan, a menţionat că în contextul creșterii semnificative a prețurilor la energie electrică, ponderea costurilor resurselor energetice în tariful per 1 m3 de apă utilizată la irigare, variază de la 20 la 60 la sută, fapt ce impune noi abordări în vederea reducerii costurilor energetice și sporirea competitivității. „În ultima vreme agricultorii devin tot mai interesați de subiectul energiei regenerabile. De acest fapt ne-am convins încă o dată imediat după desfășurarea evenimentului similar din luna august. La scurt timp după seminar, două asociații au aplicat la apelul propunerilor de proiecte UNIDO pentru a obține susținerea în implementarea proiectelor legate de instalarea panourilor fotovoltaice în cadrul sistemelor de irigare. Echipa FDD Moldova va continua să sprijine astfel de inițiative ale asociațiilor.”, a menționat dna Badrajan.

Totodată, dumneaei a accentuat că atât țara noastră, cât și întreaga lume se află în fața unor momente de cotitură, iar „extinderea și accelerarea masivă a utilizării energiei din surse regenerabile ne va permite să devenim mai independenți energetic, impulsionând tranziția verde și reducând în timp prețurile de consum. De asemenea sperăm că acest efort va contribui la realizarea indicatorilor în domeniu trasați de Guvern în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030 privind utilizarea energiei regenerabile”.

Specialista în Dezvoltarea Afacerilor din cadrul Proiectul USAID/APM, Oxana Arhip, a menționat că orice criză mondială generează anumite oportunități și progrese. Iar valorificarea acestor oportunități prin implementarea proiectelor de utilizare a energiei verzi, cu siguranță, va determina diferența de profit în afacerile agricole, întrucât se obțin producții mai mari cu costuri mai reduse. Astfel, agricultorii pot deveni mai competitivi, asigurând și standardele de calitate necesare”, a menționat dna Arhip.

În prezentarea sa de bază, Victor Gropa, expert tehnic, decanul Facultății de Energie și Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică a Moldovei, a informat participanţii despre aspectele tehnico-economice ale instalațiilor solare fotovoltaice și eoliene în proiectele din sectorul agricol. Dumnealui a prezentat date şi statistici referitoare la evoluția contorizării nete a energiei electrice din surse regenerabile, tehnologiile disponibile în acest sector, precum şi potenţialul Republicii Moldova privind capacitatea de obţinere a energiei verzi ş.a. O atenție deosebită s-a atras şi la aspectele economice privind utilizarea surselor de energie regenerabilă în agricultură, producătorii eligibili, componentele şi costurile investiționale privind instalaţiile din domeniul menţionat.

Despre cele mai importante surse de finanţare în domeniul energiei regenerabile a vorbit Mihaela Grumeza, Expertă Atragerea Fondurilor Nerambursabile, menționând despre oportunitățile oferite de Organizaţia pentru Dezvoltarea Antreprenorialului, Agenția de Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii cu suportul Proiectului USAID „Tehnologiile Viitorului”, Facilitatea BERD de finanţare a Economiei Verzi (GEFF),  Livada Moldovei din resursele BEI, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, etc.  

După partea teoretică, participanţii au avut ocazia să se familiarizeze cu un exemplu concret de implementare şi utilizare a energiei verzi în agricultură, prin intermediul vizitei de studiu la întreprinderea agricolă „SRL PDG Fruct” sub conducerea administratorului Dumitru Plămădeală.

Compania dispune de 7 camere frigorifice a câte 120 tone fiecare și 2 camere de prerăcire, astfel, necesitând un consum considerabil de energie.

Pentru a reduce din costuri, dl Plămădeală a decis acum câțiva ani să acceseze un credit finanțat de partenerii de dezvoltare, iar datorită suportului acordat, 300 de panouri fotovoltaice au fost instalate pe acoperișul depozitului, reducând considerabil factura anuală de energie electrică.

Ulterior, agricultorii au efectuat o vizită la sera hidroponică modernă din orașul Călărași, gestionată de Zinaida Plămădeală, tânăra care activează în sectorul agricol de mai bine de zece ani.

Afacerea prevede un consum substanțial de energie, dar datorită unui grant în cadrul proiectului PNUD „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, ferma dnei Plămădeală a obținut independență energetică.

Atelierul s-a desfășurat într-un mod interactiv, participanţii având posibilitatea să-și formeze și aprofundeze cunoștințele în subiectele tematicii atelierului. Majoritatea dintre aceștia au menționat că vor depune eforturile necesare pentru tranziția la sursele de energie regenerabilă în afacerile pe care le gestionează.

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.