Organe de conducere

Organele FDD Moldova sînt următoarele:

1) Consiliul de observatori al Instituţiei reprezintă organul superior de conducere şi supraveghere, ce are statut de organ independent şi de decizie definitivă privind subiectele primordiale ale proiectelor FDD Moldova;

2) Comitetul executiv al Instituţiei reprezintă un organ de decizie independent al Instituţiei, abilitat pentru adoptarea deciziilor definitive pe marginea unui număr limitat de subiecte stabilite în Statut instituției;

3) Unitatea de management a Instituţiei constituie aparatul executiv al Instituţiei şi este responsabilă de managementul zilnic al proiectelor.

Citește

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – o verigă importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi performante în Republica Moldova 28 februarie 2023, Chișinău -  Peste 70 de producători agricoli, membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) create atât în perioada Compact, cât ... Proiectul „Tranziția la Agricultura Performantă” după VI ani de la implementare: Rezultate și lecții învățate Miercuri, 1 februarie 2023, la Chișinău a avut loc evenimentul public de prezentare a rezultatelor evaluării finale a proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” din cadrul pro... FDD Moldova: Primul seminar practic desfășurat pentru AUAI în 2023 Astăzi, 19 ianuarie 2023, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a organizat și desfășurat primul seminar de instruire din acest an, în format on-line, cu Asociațiile Utilizat...