Istorie FDD Moldova

 • Decembrie 2006 - Republica Moldova a devenit eligibilă pentru asistenţa Compact în urma unei evaluări internaţionale a performanţelor sale în baza a 16 indicatori grupaţi în trei categorii generale - guvernare echitabilă, investiţii în oameni şi libertate economică.
 • Aprilie 2007 - are loc prima şedinţă a Comitetului de Monitorizare a procesului de elaborare a Propunerii Compact pentru Republica Moldova în cadrul Programului SUA Provocările Mileniului.
 • Iunie 2007 - are loc Forumul Naţional de lansare a discuţiilor publice asupra Planului Naţional de Dezvoltare şi a Programului de asistenţă deplină Compact.
 • Noiembrie 2009 - Consiliul de Directori al Corporaţiei Provocările Mileniului a Guvernului SUA aprobă Programul Compact pentru Republica Moldova.
 • 22 ianuarie 2010 la Washington are loc semnarea între Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova a Acordului Compact în valoare de 262 milioane de dolari SUA, acordaţi prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului.
 • Martie 2010 – în scopul implementării Acordului Compact, prin Hotărîre de Guvern, a fost creată Instituția Publică „Fondul Provocările Mileniului Moldova” (FPM Moldova).
 • Iulie 2010 - aprobarea Legii nr. 125  din  18.06.2010 pentru ratificarea Acordului Compact dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei “Provocările Mileniului”, pentru acordarea unui grant destinat Republicii Moldova.
 • 1 septembrie 2010 - a intrat în vigoare Acordul Compact și Acordul de implemetare a Programului Compact în perioada 2010-2015.
 • Octombrie 2010 – în cadrul unei vizite oficiale Președintele Corporației Provocările Mileniului, Daniel Yohannes, inaugurează oficial Programul Compact în Republica Moldova.
 • Februarie 2011 – a fost semnat Acordul de implementare dintre FPM Moldova și Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” în vederea realizării proiectului de Reabilitare a Drumurilor în cadrul Programului Compact.
 • Mai 2011 - a fost semnat Acordul de implementare dintre FPM Moldova și Agenția ”Apele Moldovei” în vederea realizării activităților din cadrul proiectului de Tranziția la Agricultură Performantă a Programului Compact. 
 • Septembrie 2011 - a fost semnat Acordul de implementare dintre FPM Moldova și Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanțelor în vederea realizării activității Acces la finanțare în Agricultură din cadrul proiectului de Tranziția la Agricultură Performantă a Programului Compact.
 • Octombrie 2011 – a avut loc lansarea oficială a Facilității de Creditare în cadrul Programului Compact. FPM Moldova a semnat Acordurile de Împrumut cu șapte Instituții Financiare Participante (bănci) prin intermediul cărora au fost acordate credite producătorilor agricoli.
 • Ianuarie 2012 - este semnat Memorandumul de înțelegere între FPM Moldova și Ministerul Mediului în vederea stabilirii responsabilităților instituțiilor în procesul implementării sub-activității Managementului Bazinelor Hidrografice din cadrul proiectului Tranziția la Agricultură Performantă a Programului Compact.
 • Iunie 2012 - au fost semnate contractele privind lucrările de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca de 93 de km ce face parte din traseul național M2, care asigură legătura dintre Republica Moldova şi Ucraina.
 • Noiembrie 2012 - a fost semnat Acordul de colaborare dintre FPM Moldova, Ministerul Mediului și Centrul de Guvernare Electronică privind elaborarea Platformei comune de autorizare a folosinței apei, care a permis crearea cadrului legal privind instituirea unui ghișeu unic de eliberare a autorizațiilor de folosință a apei.
 • Martie 2013 – aprobarea de către Guvern a Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosință gratuită către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI).
 • Aprilie - mai 2013 – transmiterea de către Agenția “Apele Moldovei” în gestiunea AUAI pe o perioadă de 30 ani a 7 sisteme de irigare din Criuleni, Lopatna, Coșnița, Roșcani, Puhăceni, Jora de Jos și Grozești.
 • Octombrie 2013 – a intrat în vigoare Legea Apelor, care reprezintă documentul-cadru ce promovează managementul modern al resurselor de apă, cadrul legal fiind armonizat cu directivele în domeniul apelor ale Consiliului Uniunii Europene.
 • Mai 2013 – a fost semnat primul contract de lucrări privind reabilitarea sistemelor de irigare din Criuleni și Lopatna (r-l Orhei). 
 • Noiembrie 2013 – prin Hotărîre de Guvern a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei, fiind urmat de lansarea în luna aprilie 2014 a ghișeului propriu-zis.
 • Noiembrie - decembrie 2013 – au fost semnate contractele de lucrări privind reabilitarea sistemelor de irigare din Jora de Jos (r-l Orhei), Coșnița (r-l Dubăsari), Puhăceni și Roșcani (r-l Anenii Noi), Blindești (r-l Ungheni), Grozești (r-l Nisporeni) și Leova (r-l Leova).
 • Iulie 2014 – a fost deschisă circulația rutieră pe intersecția denivelată Sărăteni, fiind prima construcție de așa anvergură realizată în ultimii 20 de ani în Republica Moldova.
 • Mai 2014 – a fost semnat contractul de lucrări privind reabilitarea ultimului sistem de irigare Chircani-Zîrnești (r-l Cahul).
 • Septembrie 2014 – au fost finalizate lucrările de reabilitare a drumului Sărăteni-Soroca.
 • Septembrie 2014 - în cadrul Zilelelor Europene ale Patrimoniului Cultural a fost inaugurată expoziția descoperirilor arheologice de pe traseul Sărăteni-Soroca.
 • Noiembrie 2014 – au fost finalizate lucrările de reabilitare a sistemelor de irigare din Criuleni și Lopatna.
 • Martie 2015 - FPM Moldova și Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterea Producției Alimentare (2KR) au lansat Programul de Vânzări în Rate în Agricultura Performantă Irigată.
 • August 2015 – finalizarea lucrărilor de reabilitare a celorlalte sisteme de irigare din cadrul Programului Compact, urmată de darea în exploatare cu participarea înalților oficiali din partea Guvernului, Ambasadei SUA în Republica Moldova și Corporației Provocărilor Mileniului.
 • 1 septembrie 2015 – data închiderii Programului Compact, cel mai mare program de asistenţă de care a beneficiat Republica Moldova pînă în prezent. 
 • Decembrie 2015 – aprobarea de către Guvern a Hotărîrii privind instituirea Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova - instituție publică succesoare a FPM Moldova.

 

 

Citește

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – o verigă importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi performante în Republica Moldova 28 februarie 2023, Chișinău -  Peste 70 de producători agricoli, membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) create atât în perioada Compact, cât ... Proiectul „Tranziția la Agricultura Performantă” după VI ani de la implementare: Rezultate și lecții învățate Miercuri, 1 februarie 2023, la Chișinău a avut loc evenimentul public de prezentare a rezultatelor evaluării finale a proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” din cadrul pro... FDD Moldova: Primul seminar practic desfășurat pentru AUAI în 2023 Astăzi, 19 ianuarie 2023, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a organizat și desfășurat primul seminar de instruire din acest an, în format on-line, cu Asociațiile Utilizat...