Monitorizare si evaluare

Planul de Monitorizare şi Evaluare (Planul M&E) al Programului Compact a constituit instrumentul de bază pentru planificarea şi gestionarea proceselor de monitorizare, evaluare şi raportare a progreselor obţinute spre atingerea obiectivelor Programului Compact implementat în perioada 2010-2015. Planul a fost constituit în baza un model logic, ce ilustra modul în care Programul, proiectele şi activităţile au contribuit spre atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse. Pilonii de bază ai planului erau componenta monitorizare şi componenta evaluare.

Componenta de monitorizare a stabilit sistemul şi procesul de colectare periodică a informaţiei pentru identificarea şi analiza progreselor obţinute, folosite pentru luarea deciziilor în gestionarea activităţilor. Componenta de monitorizare, determina indicatorii, obiectivele de performanţă şi detaliile cu privire la planul de colectare a datelor şi planul de raportare. Sistemul de indicatori a fost constituit în cinci nivele, având la bază obiectivele Programului şi Lista Generală de Indicatori a CPM. Valorile indicatorilor au fost stabilite pentru fiecare componentă în urma unor studii de colectare a datelor primare şi analize economice riguroase, folosind metoda calculării eficienţei proiectelor de investiţii (ratei interne de rentabilitate). Conform stipulărilor documentului Politici de Monitorizare şi Evaluare CPM şi în măsura în care este aplicabil, indicatorii au fost dezagregaţi după gen, vârstă, nivelul venitului şi tipurile de beneficiari.

Componenta de evaluare îşi propusese ca sarcină efectuarea unor cercetări şi analize riguroase pentru a afla dacă Programul Compact a generat efectele dorite asupra beneficiarilor şi în ce măsură aceste efecte erau atribuite intervenţiilor Programului. Această componenta a stabilit evaluările care urmau să fie realizate pentru fiecare proiect şi specifică: perioada şi tipul evaluărilor, întrebările primare şi secundare supuse analizei, abordările metodologice propuse, precum şi descrierea procesului de colectare a datelor primare şi raportare a rezultatelor.

Rolul FPM Moldova. FPM Moldova a fost responsabil pentru implementarea Planului M&E şi dirijarea tuturor activităţilor de monitorizare şi evaluare stipulate în acest plan.

Transparenţă. Datele privind performanţa Programului, inclusiv conţinutul Planului M&E, rapoartele de progres şi alte documente relevante, au fost aduse la cunoştinţă Consiliului de Observatori şi Corporaţiei Provocările Mileniului, precum şi făcute publice pe pagina web a FPM Moldova şi în alte surse.

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.