Parteneri

Cancelaria de Stat

Este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului in vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului.

www.cancelaria.gov.md

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului la elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial al ţării.

www.madrm.gov.md

Ministerul Finanțelor

Este organul central de specialitate al administrației publice, care elaborează și promovează politica  statului în domeniul finanțelor publice și al aplicării pîrghiilor financiare în economia de piață.

www.mf.gov.md

Centrul de guvernare electronică

Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) este o organizaţie necomercială ce urmăreşte beneficiul public, fiind constituită în vederea îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

www.egov.md

Agenția Apele Moldovei

Este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului.

www.apelemoldovei.gov.md

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.