Promovarea capacității publice de implementare

Implementarea cu success a Programului Compact a reconfirmat importanța unei instituții capabile să implementeze eficient proiecte mari şi complexe de dezvoltare a infrastructurii. Din acest motiv, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova în calitatea sa de entitate succesoare a Fondului Provocările Mileniului își propune să valorifice abilităţile şi experienţa acumulată în perioada Programului Compact, pentru elaborarea şi implementarea de proiecte noi, importante pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Activitatea de promovare a capacității publice de implementare este axată pe diseminarea experienței și abilităților acumulate în perioada Programului Compact, pentru a putea servi drept model pentru agențiile și instituțiile Guvernului în gestionarea eficientă a fondurilor publice și a resurselor provenite din finanțări externe.

Principalale sarcini în cadrul acestei activități sunt centrate pe:

  • Promovarea capacității de implementare a proiectelor și programelor de dezvoltare susținute de instituții finanțatoare internaționale;
  • Acordarea asistenței agențiilor și instituțiilor de stat din Republica Moldova interesate în preluarea modelului de gestionare eficientă a proiectelor și activităților finanțate din contul mijloacelor publice;
  • Acordarea asistenței instituțiilor Guvernului Republicii Moldova implicate în activitățile de raportare, monitorizare și evaluare ce derivă din obligațiile prevăzute în Acordul Compact.

În activitatea sa, FDD Moldova promovează aplicarea celor mai bune practici de asigurare a transparenței și eficienței în implementarea programelor finanțate de către donatori. Instituția utilizează ghidurile Corporației Provocările Mileniului, precum și politicile și procedurile elaborate, în special în procesul de procurări, management financiar și administrativ, cît și managementul riscurilor. FDD Moldova va promova în special practicile utilizate în domeniul procurărilor precum: transparența procesului de achiziții de la etapa de inițiere pînă la adjudecarea contractelor. În domeniul managementului financiar vor fi promovate procedurile de aprobare și plată a livrabilelor, procedurile de bugetare, raportare si control. Un accent sporit va fi pus pe promovarea politicilor și procedurilor de combatere a fraudei și corupției, prin diseminarea exemplelor de coordonare a activităților desfășurate cu instituțiile de stat și internaționale, dar și cu beneficiarii proiectelor.

Citește

Legumicultura și serviciile de catering îmbinate într-o afacere de succes în aria sistemului de irigare Puhăceni Cum să îmbini meseria de bucătar și pasiunea pentru agricultură într-o afacere de succes am aflat de la soții Nicolae și Ana Petrov din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi. Tân... O familie din Gura Bîcului a făcut din legumicultură o mică afacere datorită oportunităților de irigare din zonă În satul Gura Bîcului din Anenii Noi, recunoscut pentru tradiția de a cultiva legume, am aflat povestea unei familii de agricultori care respectă obiceiul locurilor și au transformat pa... FDD Moldova continuă procesul de achiziții pentru îmbunătățirea infrastructurii de irigare a trei SCI Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) desfășoară procesele de achiziții a lucrărilor pentru încă trei Sisteme Centralizate de Irigare (SCI) - SCI „Holercani”, SC...