Consiliul de observatori

Consiliul de observatori reprezintă organul colegial superior al FDD Moldova. Responsabilitățile principale ale acestui for țin de conducerea şi supravegherea funcţionării instituției, stabilirea direcțiilor, adoptarea deciziilor independente şi definitive privind subiectele primordiale pentru implementarea proiectelor și supravegherea activității instituției. 

Componenţa Consiliului de observatori este stabilită de către Guvern. Numărul membrilor cu drept de vot este de 7 persoane, din componența cărora fac parte: 4 reprezentanți ai Guvernului (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și Ministerul Mediului) și 3 membri neguvernamentali (reprezentanți ai societății civile și sectorului privat). Funcția de Președinte al Consiliului de observatori este exercitată de către Secretarul general al Guvernului.

Consiliul de observatori exercită sarcinile şi funcţiile stabilite în conformitate cu Statutul FDD Moldova și legislația în vigoare, contribuind la realizarea misiunii acesteia privind implementarea acordurilor proiectelor.

Activitatea Consiliului de observatori se desfăşoară într-o formă transparentă în procesul decizional, prin întocmirea proceselor verbale a ședințelor Consiliului și consemnarea deciziilor adoptate.

Prenume, Nume
Funcție
-
Secretar general al Guvernului, Preşedintele Consiliului
- Ministru al Finanţelor
- Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
- Ministerul Economiei și Infrastructurii
Emilia MALAIRĂU Director executiv, Asociaţia Patronală “Camera de Comerţ Americană din Moldova”
Dumitru URSU Preşedinte, Liga Bancherilor din Republica Moldova
Alecu RENIȚĂ Preşedinte, Mişcarea Ecologistă din Moldova

Citește

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – o verigă importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi performante în Republica Moldova 28 februarie 2023, Chișinău -  Peste 70 de producători agricoli, membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) create atât în perioada Compact, cât ... Proiectul „Tranziția la Agricultura Performantă” după VI ani de la implementare: Rezultate și lecții învățate Miercuri, 1 februarie 2023, la Chișinău a avut loc evenimentul public de prezentare a rezultatelor evaluării finale a proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” din cadrul pro... FDD Moldova: Primul seminar practic desfășurat pentru AUAI în 2023 Astăzi, 19 ianuarie 2023, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a organizat și desfășurat primul seminar de instruire din acest an, în format on-line, cu Asociațiile Utilizat...