Suport AUAI și Apele Moldovei

Reformarea sectorului de irigare a fost una dintre cele mai complexe activităţi în cadrul proiectului Tranziţia la agricultura performantă din cadrul programului Compact. Această activitate a fost axată pe transferul legal al managementului şi operării sistemelor de irigare reabilitate de la autorităţile publice la Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru irigare, și crearea unui sistem modern de drepturi de utilizare a apei, asigurare a cadrului juridic şi instituţional necesar pentru investiţii private şi/sau din partea donatorilor în sectorul de irigare.

Ca rezultat, Guvernul RM şi programul Compact au creat cadrul juridic minim necesar pentru activitatea AUAI şi au promovat adoptarea unei noi Legi a apelor care prevede acordarea autorizaţiilor de utilizare specială a apei pe termen lung (pînă la 12 ani) pentru AUAI şi alţi utilizatori de apă.  

Misiunea și obiectivele de bază în cadrul acestei activități sunt înlăturarea lacunelor de administrare și management al AUAI prin acordarea suportului cît celor 11 asociații create în perioada programului Compact, atît și Agențiilor Apele Moldovei. Astfel FDD Moldova își propune să:

  • perfecţioneze normelor şi regulamentelor existente pentru o colectare mai bună a cotizaţiilor de membru şi a taxelor pentru apa livrată de AUAI;
  • se protejeze AUAI împotriva unui mediu non-competitiv  şi să examineze posibilitatea introducerii unor norme privind serviciile de pompare şi furnizare a apei de către alte entităţi sau persoane în afară de AUAI în zona de acoperire a acestora;
  • să asiste AUAI în crearea propriul mecanism de protejare a intereselor în viitor.

FDD Moldova va acorda o atenție sporită creșterii  abilităţilor AUAI de exploatare şi întreţinere a SCI, reabilitate pe parcursul şi după perioada de notificare a defectelor, precum şi la consolidarea capacităţilor acestora de soluţionare a problemelor organizaţionale, respectarea cerinţelor legale şi asigurarea sustenabilităţii şi a solidităţii lor financiare. Acest suport va include, dar nu se va limita la următoarele:

  • Formularea propunerilor pentru donatori externi şi programe de asistenţă tehnică în vederea promovării includerii AUAI şi a sistemelor de irigare în activităţile în desfăşurare sau planurile lor viitoare de acordare a asistenţei tehnice.
  • Acordarea suportului administrativ şi de management AUAI şi asigurarea respectării de către AUAI a cerinţelor legale în vigoare, gestionării eficiente a relaţiilor cu membrii acestora şi factorii interesaţi, şi colectării cotizaţiilor de membru şi existenţei capacităţilor necesare pentru a rezolva conflicte potenţiale cu Apele Moldovei şi alte autorităţi de stat.
  • Acordarea suportului de monitorizare, administrativ şi de management AUAI şi asigurarea respectării de către acestea a cerinţelor legale în vigoare, gestionării eficiente a relaţiilor cu membrii lor şi factorii interesaţi, actualizării Registrului utilizatorilor de apă în conformitate cu instruirea ARSI, colectării cotizaţiilor de membru şi acordarea suportului AUAI la identificare şi soluţionarea unor conflicte eventuale cu Apele Moldovei şi alte autorităţi de stat.
  • Acordarea suportului AUAI la crearea unei federaţii capabilă să promoveze, protejeze şi susţină interesele şi iniţiativele acestora la nivel naţional şi regional.
  • Colaborarea cu şcoli profesional-tehnice, Universitatea Agrară de Stat şi Universitatea Tehnică din Moldova în vederea introducerii instruirilor şi cursurilor specializate în programele lor educaţionale care vor contribui la formarea specialiştilor cu abilităţi de exploatare şi întreţinere a SCI.

Citește

Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații – o verigă importantă pentru dezvoltarea unei agriculturi performante în Republica Moldova 28 februarie 2023, Chișinău -  Peste 70 de producători agricoli, membri ai Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) create atât în perioada Compact, cât ... Proiectul „Tranziția la Agricultura Performantă” după VI ani de la implementare: Rezultate și lecții învățate Miercuri, 1 februarie 2023, la Chișinău a avut loc evenimentul public de prezentare a rezultatelor evaluării finale a proiectului „Tranziția la Agricultura Performantă” din cadrul pro... FDD Moldova: Primul seminar practic desfășurat pentru AUAI în 2023 Astăzi, 19 ianuarie 2023, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) a organizat și desfășurat primul seminar de instruire din acest an, în format on-line, cu Asociațiile Utilizat...