Consiliul de observatori

Consiliul de observatori reprezintă organul colegial superior al FDD Moldova. Responsabilitățile principale ale acestui for țin de conducerea şi supravegherea funcţionării instituției, stabilirea direcțiilor, adoptarea deciziilor independente şi definitive privind subiectele primordiale pentru implementarea proiectelor și supravegherea activității instituției. 

Componenţa Consiliului de observatori este stabilită de către Guvern. Numărul membrilor cu drept de vot este de 7 persoane, din componența cărora fac parte: 4 reprezentanți ai Guvernului (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și Ministerul Mediului) și 3 membri neguvernamentali (reprezentanți ai societății civile și sectorului privat). Funcția de Președinte al Consiliului de observatori este exercitată de către Secretarul general al Guvernului.

Consiliul de observatori exercită sarcinile şi funcţiile stabilite în conformitate cu Statutul FDD Moldova și legislația în vigoare, contribuind la realizarea misiunii acesteia privind implementarea acordurilor proiectelor.

Activitatea Consiliului de observatori se desfăşoară într-o formă transparentă în procesul decizional, prin întocmirea proceselor verbale a ședințelor Consiliului și consemnarea deciziilor adoptate.

Name / Surname Function
_ Ministru al Finanţelor
_ Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Alecu RENIȚĂ Lider, Mişcarea Ecologistă din Moldova
Emilia MALAIRĂU Director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova”
Dumitru URSU Liga Bancherilor din Moldova
_ Ministerul Economiei și Infrastructurii

Citește

Vis realizat de creștere a legumelor în sere moderne datorită mijloacelor financiare ale Programului Compact În apropiere de Chișinău, soții Mihail și Ludmila Croitoru împreună cu cei trei copii și familiile lor au pus pe roate o afacere de succes în agricultură, cultivând legu... Încurajați de siguranța accesului la apă pentru irigare de la SCI „Puhăceni”, agricultorii își extind afacerile În satul Puhăceni, Anenii Noi, familia lui Eugeniu Petrov - tatăl împreună cu cei trei feciori muncesc cot la cot pentru a-și dezvolta afacerea în agricultură. Familia gestionea... Istoria tânărului care a mobilizat agricultorii din Varnița să preia în gestiune infrastructura de irigare Dorin Jardețki este un tânăr de 29 de ani din localitatea Varnița, raionul Anenii Noi pentru care agricultura nu este doar o afacere, ci un stil de viață. După cum afirmă dumnealui, a fos...