Consiliul de observatori

Consiliul de observatori reprezintă organul colegial superior al FDD Moldova. Responsabilitățile principale ale acestui for țin de conducerea şi supravegherea funcţionării instituției, stabilirea direcțiilor, adoptarea deciziilor independente şi definitive privind subiectele primordiale pentru implementarea proiectelor și supravegherea activității instituției. 

Componenţa Consiliului de observatori este stabilită de către Guvern. Numărul membrilor cu drept de vot este de 7 persoane, din componența cărora fac parte: 4 reprezentanți ai Guvernului (Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și Ministerul Mediului) și 3 membri neguvernamentali (reprezentanți ai societății civile și sectorului privat). Funcția de Președinte al Consiliului de observatori este exercitată de către Secretarul general al Guvernului.

Consiliul de observatori exercită sarcinile şi funcţiile stabilite în conformitate cu Statutul FDD Moldova și legislația în vigoare, contribuind la realizarea misiunii acesteia privind implementarea acordurilor proiectelor.

Activitatea Consiliului de observatori se desfăşoară într-o formă transparentă în procesul decizional, prin întocmirea proceselor verbale a ședințelor Consiliului și consemnarea deciziilor adoptate.

Name / Surname Function
_ Ministru al Finanţelor
_ Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
Alecu RENIȚĂ Lider, Mişcarea Ecologistă din Moldova
Emilia MALAIRĂU Director executiv, Asociaţia patronală „Camera de Comerţ Americană din Moldova”
Dumitru URSU Liga Bancherilor din Moldova
_ Ministerul Economiei și Infrastructurii

Citește

Legumicultura și serviciile de catering îmbinate într-o afacere de succes în aria sistemului de irigare Puhăceni Cum să îmbini meseria de bucătar și pasiunea pentru agricultură într-o afacere de succes am aflat de la soții Nicolae și Ana Petrov din satul Puhăceni, raionul Anenii Noi. Tân... O familie din Gura Bîcului a făcut din legumicultură o mică afacere datorită oportunităților de irigare din zonă În satul Gura Bîcului din Anenii Noi, recunoscut pentru tradiția de a cultiva legume, am aflat povestea unei familii de agricultori care respectă obiceiul locurilor și au transformat pa... FDD Moldova continuă procesul de achiziții pentru îmbunătățirea infrastructurii de irigare a trei SCI Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) desfășoară procesele de achiziții a lucrărilor pentru încă trei Sisteme Centralizate de Irigare (SCI) - SCI „Holercani”, SC...